Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i for eksempel åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil framgå på gnagermidlenes etiketter.

Vikår:

  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernbevis

 

Smågnagerkurs
Tid: tirsdag 12. februar kl 18-21 og tirsdag 26. februar kl 18-21. Den siste timen på kveld 2 er det eksamen.
Sted: Nome vgs, avd. Søve.
Pris: 2000 kr for medlemmer i Norges Bondelag eller NLR. For ikke medlemmer er kurspris 3000 kr

Påmeldingsfrist 4. februar.

Meld deg på her: https://www.deltager.no/gnagerkurs

 

Kurset arrangeres av Bygdevis/Telemark Bondelag i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Fylkesmannen i Telemark.