Skattekurs for regnskapsførere i Telemark

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter, spesielt innen det som gjelder landbruksregnskap.

Regnskapskontorene som har samarbeidsavtale med Bondelaget, holder seg oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I år er det 65 deltagere samlet på Gaustablikk Høyfjellshotell 25. og 26. oktober.

Foreleserne er advokat Jan Bangen, fagsjef for kurs i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS, samt tidligere rådgiver i Norges Bondelag. Deltagerne skal igjennom skatte- og avgiftsopplegget for 2018, aktuelle dommer og uttalelser, trygd (herunder rettigheter under svangerskap, fødsel og sykdom), årsoppgjør, beskatning ved tomtesalg og bolig, forvaltning av utmarksressurser – foretaksformer, merverdiavgiftsspørsmål og statsbudsjettet 2019. I tillegg skal Knut Olav Omholt, rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgiving, fortelle om hvordan regnskapskontorene kan møte bønder i krise.

Skattekurset er også en mulighet for ansatte på regnskapskontor å dele erfaringer med andre i fylket.

Se oversikt over regnskapskontor i Telemark med bondelagsavtale.


Vakre omgivelser for årets skattekurs.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere