Alle lokallag har fått tilsendt studieheftet «Jordbruksoppgjøret 2020 – hva skal vi mene?» Heftet inneholder 12 tema med spørsmål som besvares via et elektronisk svarskjema. Videre er det muligheter for å skrive inn kommentarer og andre innspill. Fristen er satt til 13. februar.

Telemark Bondelag inviterer medlemmer og andre interesserte til debattmøte om jordbruksoppgjøret 2020. Møtene blir holdt i Sahuerad, Bamble og Morgedal. På alle møtene er det innledere fra fylkesstyret i Telemark Bondelag.

Mandag 13. januar – Morgedal Hotell
Innledere: Hege Gonsholt og Trude Flatland

Tirsdag 14. januar – Norsjø Hotell
Innledere: Aslak Snarteland og Mikkel Aanderaa

Torsdag 16. januar – Telemarksvingen Veikro
Innledere: Erik Dahl og Anne Birgitte Riis-Johansen

Alle møtene starter kl 19.00 og avsluttes senest kl 22.00. Matservering fra kl 18.30.

Velkommen!

Vi som forhandler må være trygge på at vi har ryggdekning i medlemsmassen. Det forutsetter at vi kjenner medlemmenes synspunkter. Uttalelsene fra lokallaga, som fylkeslaget syr sammen, er helt avgjørende for at forhandlingsutvalget skal forhandle frem best mulige rammevilkår for deg og kollegaene dine.
Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag