Si din mening!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Alle lokallag har fått tilsendt studieheftet «Jordbruksoppgjøret 2020 – hva skal vi mene?» Heftet inneholder 12 tema med spørsmål som besvares via et elektronisk svarskjema. Videre er det muligheter for å skrive inn kommentarer og andre innspill. Fristen er satt til 13. februar.

Telemark Bondelag inviterer medlemmer og andre interesserte til debattmøte om jordbruksoppgjøret 2020. Møtene blir holdt i Sahuerad, Bamble og Morgedal. På alle møtene er det innledere fra fylkesstyret i Telemark Bondelag.

Mandag 13. januar – Morgedal Hotell
Innledere: Hege Gonsholt og Trude Flatland

Tirsdag 14. januar – Norsjø Hotell
Innledere: Aslak Snarteland og Mikkel Aanderaa

Torsdag 16. januar – Telemarksvingen Veikro
Innledere: Erik Dahl og Anne Birgitte Riis-Johansen

Alle møtene starter kl 19.00 og avsluttes senest kl 22.00. Matservering fra kl 18.30.

Velkommen!

Vi som forhandler må være trygge på at vi har ryggdekning i medlemsmassen. Det forutsetter at vi kjenner medlemmenes synspunkter. Uttalelsene fra lokallaga, som fylkeslaget syr sammen, er helt avgjørende for at forhandlingsutvalget skal forhandle frem best mulige rammevilkår for deg og kollegaene dine.
Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Samlet listetoppene i Telemark og Vestfold

Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.

God sommer!

Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 5. august

signering av klimaavtale 210619

Ambisiøs og god avtale for klimaet!

- Bonden er den første som merker klimaendringene. Vi er derfor svært glade for at det er inngått en klimaavtale mellom bondeorganisasjonene og regjeringen, sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Skal www.grontfagsenter.no bli en landbruksportal for Vestfold og Telemark?

Vestfoldlandbruket har hatt sin nettportal www.grontfagsenter.no siden 2001. I følge Google har over 100 000 unike brukere vært inne på portalen bare de siste 5 årene! Nå er det satt i gang et prosjekt for å se på om vi kan bli en landbruksportal for både Telemark og Vestfold fra nyttår. Landbruksorganisasjonene i fylket diskuterte dette sist uke og nå utfordres alle til å svare på noen spørsmål om din bruk og dine ønsker for landbruksportalen videre! Dine svar vil være viktig for utviklingen av landbruksportalen.

Vi vant kampen om pengene

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, kom til Bø Hotell tirsdag kveld. Drøyt 30 personer fikk høre hans betraktninger rundt årets jordbruksoppgjør.

Fagdag beitebruk

Bønder med storfe og/eller småfe inviteres til fagdag i beitebruk tirsdag 11. juni i Hjartdal. Lær mer om målretta beitebruk, Nofence og grasbasert melk- og kjøttproduksjon.

Våre samarbeidspartnere