Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018.

Møtet starter fredag kl 17.30 med åpent temaforedrag. Tittel på foredraget er "Bonde i stress og krise - psykisk helse i landbruket". Foredraget vil handle om hva vi mennesker er i stand til å håndtere og hva vi kan gjøre for å lettere kunne takle flere utfordringer på en gang. Foredragsholdere er sykehusprest Terje Talseth Gundersen ved Sykehuset Telemark og Henrik Kjeldsen fra Holla Bondelag.

Ta gjerne en kikk på nettsiden Godt Bondevett 
Det er Norges Bondelags, Norsk Bonde- og Småbrukarlags og Norsk Landbruksrådgivning HMS sin nettside om psykisk helse i landbruket.

Lørdagen er satt av til ordinært årsmøte med blant annet fylkesleders tale, foredrag om den landbrukspolitiske situasjonen fra Arnstein Røyneberg, styremedlem i Norges Bondelag, og selvsagt generaldebatt.

Lenke til programmet her.

Til delegater, gjester og media: Hjertelig velkommen til vårt årsmøte!