Setter bondens psykiske helse på agendaen på årsmøtet

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018. Årsmøtet starter med åpent møte der alle interesserte er velkomne til å høre sykehusprest Terje Talseth Gundersen og Henrik Kjeldsen snakke om psykisk helse.

Telemark Bondelag har årsmøte på Bø Hotell fredag 16. mars til lørdag 17. mars 2018.

Møtet starter fredag kl 17.30 med åpent temaforedrag. Tittel på foredraget er "Bonde i stress og krise - psykisk helse i landbruket". Foredraget vil handle om hva vi mennesker er i stand til å håndtere og hva vi kan gjøre for å lettere kunne takle flere utfordringer på en gang. Foredragsholdere er sykehusprest Terje Talseth Gundersen ved Sykehuset Telemark og Henrik Kjeldsen fra Holla Bondelag.

Ta gjerne en kikk på nettsiden Godt Bondevett 
Det er Norges Bondelags, Norsk Bonde- og Småbrukarlags og Norsk Landbruksrådgivning HMS sin nettside om psykisk helse i landbruket.

Lørdagen er satt av til ordinært årsmøte med blant annet fylkesleders tale, foredrag om den landbrukspolitiske situasjonen fra Arnstein Røyneberg, styremedlem i Norges Bondelag, og selvsagt generaldebatt.

Lenke til programmet her.

Til delegater, gjester og media: Hjertelig velkommen til vårt årsmøte!

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere