Hensikten med et felles valgkamparrangement er å bli bedre kjent, formidle kunnskap om landbruket i Vestfold og Telemark og høre hva de ulike partiene akter å gjøre for landbruket i våre to fylker.

   

I alt møtte det 15 fylkespolitikere fra 9 partier. Tilsammen, med styremedlemmer og ansatte fra begge fylkesbondelaga, samt NHO, LO og NNN, var vi 30 personer som gjestet Nortura denne dagen. Fylkeslederene, Aslak Snarteland fra Telemark Bondelag og Thorleif Müller fra Vestfold Bondelag ønsket velkommen.

Fabrikksjef Therese Ryan fortalte om anlegget på Sem og fremhevet hvilke ringvirkninger Nortura Tønsberg gir til samfunnet. Med sine 572 ansatte utgjør de en stor arbeidsplass i regionen og sammen med underleverandører og bønder som leverer til Notura Tønsberg bidrar de for 361 mill skattekroner.
Nortura Tønsberg er Norges største pølsefabrikk med en produksjon på over 17000 tonn pølser i året!

 

Så var det klart for omvisning! Da må alle forhåndsregler tas og alle fikk samme flotte påkleding i hvitt og blått. Bildene viser interesserte politikere som stilte mange spørsmål om slakte- og produksjonsprosessen. Her var det mye å lære!

Takk til Nortura for en engasjerende og lærerik omvisning. Visste du at hver femte grillpølse som spises i landet kommer fra Nortura Tønsberg? Og at pølsene som lages her i løpet av et år rekker godt og vel rundt ekvator hvis de legges etter hverandre!!!

 

Litt gøy må man jo også ha det, så vi utfordret politikerne til en konkurranse. Tre mix-lag fikk i oppgave å sette navn på grisens kroppsdeler og hvor på dyret vi får de ulike produktene fra. Den første oppgaven viste seg å være lett, den klarte alle lag. Men kunnskap om hvor bacon og ulike pålegg kommer fra, var det verre med.

Fabrikksjef Therese Ryan fikk dermed litt å rette på og det manglet ikke på kreative forklaringer!

Fornøyde vinnere med hver sin flotte Bondevenn t-skjorte f.v. Lina Bringsli (KrF), Ådne Naper (SV) og Kåre Pettersen (V).

Dagen ble avsluttet med en landbrukspolitisk debatt der listetoppene ble utfordret på næringsutvikling, jordvern og utdanning. Det ble en livlig debatt, ledet av Even Skårberg Årnes fra NRK Telemark. Politikerne hadde satt seg godt inn i de ulike sakene og viste langt på vei at de var enige om flere punkter. Blant annet var det en klar entydig tale fra alle at Telemark og Vestfold må beholde sine naturbrukskoler på Søve og Melsom. Gartnerskolen på Gjennestad ble også framsnakket av flere av politikerne.

Jordvern som tema skapte temperatur i panelet. Alle ønsket et strengt jordvern og flere snakket om null-toleranse for reduksjon av matjord.Terje Riis Johansen mente at lakmustesten er "Hvem består IKEA-testen", med andre ord hvilke parti vil si nei til store bedrifter som ønsker å bygge på dyrka mark.

        

 

Debatten gikk varmt under Bondelagets valgkamparrangement 2019. Panelet bestod av f.v: Sven Tore Løkslid (AP), Terje Riis-Johansen (Sp), Gunn Marit Helgesen (H), Trine Jørgensen Dahl (V), Ådne Naper (SV), Hans Edvard Askjer (KrF), Frode Hestnes (Frp), Harald Moskvil (MDG) og Tobias Drevland Lund (Rødt). Møteleder Even Skårberg Årnes.

 

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag takker for en god debatt og godt oppmøte med 1. kandidater fra alle partier og nesten alle 2. kandidater. Vi ser fram til et godt samarbeid med fylkespolitikerne og håper alle partier vil jobbe for best mulig vilkår for landbruket i Vestfold og Telemark.