Samlet listetoppene i Telemark og Vestfold

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.

Hensikten med et felles valgkamparrangement er å bli bedre kjent, formidle kunnskap om landbruket i Vestfold og Telemark og høre hva de ulike partiene akter å gjøre for landbruket i våre to fylker.

   

I alt møtte det 15 fylkespolitikere fra 9 partier. Tilsammen, med styremedlemmer og ansatte fra begge fylkesbondelaga, samt NHO, LO og NNN, var vi 30 personer som gjestet Nortura denne dagen. Fylkeslederene, Aslak Snarteland fra Telemark Bondelag og Thorleif Müller fra Vestfold Bondelag ønsket velkommen.

Fabrikksjef Therese Ryan fortalte om anlegget på Sem og fremhevet hvilke ringvirkninger Nortura Tønsberg gir til samfunnet. Med sine 572 ansatte utgjør de en stor arbeidsplass i regionen og sammen med underleverandører og bønder som leverer til Notura Tønsberg bidrar de for 361 mill skattekroner.
Nortura Tønsberg er Norges største pølsefabrikk med en produksjon på over 17000 tonn pølser i året!

 

Så var det klart for omvisning! Da må alle forhåndsregler tas og alle fikk samme flotte påkleding i hvitt og blått. Bildene viser interesserte politikere som stilte mange spørsmål om slakte- og produksjonsprosessen. Her var det mye å lære!

Takk til Nortura for en engasjerende og lærerik omvisning. Visste du at hver femte grillpølse som spises i landet kommer fra Nortura Tønsberg? Og at pølsene som lages her i løpet av et år rekker godt og vel rundt ekvator hvis de legges etter hverandre!!!

 

Litt gøy må man jo også ha det, så vi utfordret politikerne til en konkurranse. Tre mix-lag fikk i oppgave å sette navn på grisens kroppsdeler og hvor på dyret vi får de ulike produktene fra. Den første oppgaven viste seg å være lett, den klarte alle lag. Men kunnskap om hvor bacon og ulike pålegg kommer fra, var det verre med.

Fabrikksjef Therese Ryan fikk dermed litt å rette på og det manglet ikke på kreative forklaringer!

Fornøyde vinnere med hver sin flotte Bondevenn t-skjorte f.v. Lina Bringsli (KrF), Ådne Naper (SV) og Kåre Pettersen (V).

Dagen ble avsluttet med en landbrukspolitisk debatt der listetoppene ble utfordret på næringsutvikling, jordvern og utdanning. Det ble en livlig debatt, ledet av Even Skårberg Årnes fra NRK Telemark. Politikerne hadde satt seg godt inn i de ulike sakene og viste langt på vei at de var enige om flere punkter. Blant annet var det en klar entydig tale fra alle at Telemark og Vestfold må beholde sine naturbrukskoler på Søve og Melsom. Gartnerskolen på Gjennestad ble også framsnakket av flere av politikerne.

Jordvern som tema skapte temperatur i panelet. Alle ønsket et strengt jordvern og flere snakket om null-toleranse for reduksjon av matjord.Terje Riis Johansen mente at lakmustesten er "Hvem består IKEA-testen", med andre ord hvilke parti vil si nei til store bedrifter som ønsker å bygge på dyrka mark.

        

 

Debatten gikk varmt under Bondelagets valgkamparrangement 2019. Panelet bestod av f.v: Sven Tore Løkslid (AP), Terje Riis-Johansen (Sp), Gunn Marit Helgesen (H), Trine Jørgensen Dahl (V), Ådne Naper (SV), Hans Edvard Askjer (KrF), Frode Hestnes (Frp), Harald Moskvil (MDG) og Tobias Drevland Lund (Rødt). Møteleder Even Skårberg Årnes.

 

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag takker for en god debatt og godt oppmøte med 1. kandidater fra alle partier og nesten alle 2. kandidater. Vi ser fram til et godt samarbeid med fylkespolitikerne og håper alle partier vil jobbe for best mulig vilkår for landbruket i Vestfold og Telemark.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere