Runar Rugtvedt frå Norges jeger og fiskeforening hadde foredrag om: Rovviltforvaltning sett ut i fra NJFF sitt ståsted og bruk av sosiale medier i forhold til utøvelse av jakt.