Møteplan:

Onsdag 13. januar – Norsjø hotell, Nordagutuvegen 81, 3812 Akkerhaugen

Innleiar: Anders Huus, seniorrådgjevar, næringspolitisk avdeling, Norges Bondelag
 

Torsdag 14. januar – Telemark-Svingen (møtelokale i underetasjen), Stokkevannveien 3, 3962 Stathelle

Innleiar: Brita Skallerud, 2. nestleiar, styret Norges Bondelag
 

Tysdag 19. januar – Heimat / Vinje Kro, Vinjevegen 159, 3890 Vinje

Innleiar: Einar Frogner, styremedlem Norges Bondelag

 

Alle møta startar kl 19, slutt seinast kl 22. Matpause.

I tillegg til jordbruksoppgjeret 2016 vil innleiarane også orientere om næringspolitisk program og ny jordbruksmelding.

Det er ikkje påmelding til regionmøta. Velkommen!