Selv om Telemark ikke er direkte berørt, blir vi opprørt av maktmisbruk, tolkninger av lover og overkjøringen av faglige råd og demokratiske bestemmelser. Dette finner vi oss ikke i!

Vi var en god gjeng på rundt 30 stykker fra Telemark.  I Oslo var det godt trykk, med vel 2000 oppmøtte, med trommer fra skogen, bjeller og plakater.

 

 

Bondelagets Einar Frogner holdt appell og la vekt på at statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr. Apellen kan du lese her.

Møtet mellom minsteren og Knut Arne Gjems (NJFF Hedmark), Einar Frogner (Norges Bondelag), Sissel Frang Rustad (utmeldt Høyre-politiker fra Åmot), Stein Erik Stinesen (advokat i Utmarkskommunenes Sammenslutning) og Rune Støstad (ordfører i Nord-Fron) viste seg å være lite fruktbart. Det var en skuffet Einar Frogner som kunne fortelle at det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen.

Les mer fra aksjonen her.