Frå Norges Bondelag møtte generalsekretær Per Skorge og rådgjevar Anja Fyksen Lillehaug. Andre foredragshaldarar var prostdiakon Eilev Erikstein og Margaret Eide Hillestad frå Agri Analyse.

Norges Bondelag sin plan Strategi for vern av matjord.

Leiarmøtet vedtok uttala Landbruket i Telemark trenger en offensiv fylkeskommune