Autorisasjonsbeviset trengs for å kjøpe, bruke og selge plantevernmidler. Beviset har en gyldighet på 10 år.

Opplæringen består av en obligatorisk del på 7 timer, tilegning av teorikunnskap og en eksamen. Teorien må leses på egenhånd.

Fornying av autorisasjonsbeviset
Onsdag 6. mars 2019 - dagskurs 7 timer teori + eksamen. Start kl 08.00.

Praksisdag for de som skal ta eksamen for første gang
Tirsdag 12. mars 2019 - obligatorisk praksisdag - 7 timer + eksamen. Start kl 08.00.

Før obligatorisk praksisdag må deltakerne ha satt seg inn i pensum og lest minimum grunnboka: "Handtering og bruk av plantevernmidler".  Boka kan bestilles gjennom lokal bokhandel eller bestilles på nett. Pass på at du får tak i siste utgave; "utgave 12".

Pris: 2000 kr (grunnboka må kjøpes før kurset og deltakerne må selv ta ansvar for å skaffe seg den).
Pensum: Grunnboka "Handtering og bruk av plantevernmidler". 

Påmeldingsfrist 31. februar.

Deltakerne får tilsendt program per e-post ca en uke før kurset.

Meld deg på her: https://www.deltager.no/plantevernkurstelemark