Hanne Eldby har hovudfag i samfunnsgeografi. Ho har arbeida blant anna med EU-relatera spørsmål, WTO, kompetanse i landbruket, KSL, levekår, nisjeprodukt, merkeordningar og lokal mat.

Her kan du lese meir om Agri analyse.