Spesielt vil vi nevne mulighet for informasjon om økologisk fruktdyrking på Norsk Eplefest på Gvarv, temakveld om gras-fòr-basert storfehold på Åbø gård i Bø og temakveld om kulturkorn og økologisk dyrking på Fagsenter Søve. Program.

Møte om grasfôrbasert storfehold / økologisk korndyrking.