Vi inviterer spesielt:

grønnsaker, potet, frukt og bær produsenter til møte mandag 17. september på Gjennestad gartnerskole, Stokke i Vestfold

Program

Kl 17.30                Varm grønnsakssuppe sammen med gode kollegaer

Kl 18.00                Velkommen og bakgrunn for møtet v/ Thorleif Müller, leder Vestfold Bondelag
                              Møteleder: Egil Hoen, leder Buskerud Bondelag

Kl 18.15                To produsenter med støvla på deler av sin erfaring i år

Kl 18.30                Årets tilleggsforhandlinger - Ekstraordinær tørke/varme krever ekstraordinære tiltak
                             v/Per Harald Agerup, Norges Bondelags Grøntutvalg

Kl 18.50                Avlingsskadeordningen for grøntprodusenter
                             v/ Jon Randby m.fl, FM i Vestfold

Kl 19.10                Panel m/ spørsmål og innspill -tilleggsforhandlinger og avlingsskadeordningen

Kl 19.30                Bonden – mennesket oppi det hele v/ Knut Olav Omholt, NLR HMS

Kl 19.50                Kaffe og kaker

Kl 20.15                Status i de ulike produksjonene v/ Morten Andersen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd

Kl 20.30                Hvordan har markedet fungert? Noe å lære til «neste gang»?
                             v/ Bjørn Oppberget, Gartnerhallen
                             v/ Espen Gultvedt, Bama

Kl 21.00                Panel m/ spørsmål og innspill – markedssituasjon og -tilpasninger

Kl 21.30                Oppsummering og vel hjem      

 

Nå er effektene av sommerens ekstreme tørke og varme godt kjent for våre grøntprodusenter, og fra bondelagenes side ser vi at det er viktig og riktig å sammen med markedsaktørene å gi dere produsenter et tilbud om et møte for å informere om og drøfte situasjonen, samt krisepakka som er forhandlet fram. Og ikke minst møtes til en suppetallerken og god prat med kollegaer i en tøff tid