Bjørn Gimming, styremedlem i Norges bondelag hadde foredrag om jordbruksforhandlingane og andre landbrukspolitiske saker. Foredraget til Gimming.