Nullvisjon for nedbygging av matjord!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Telemark Bondelag henviser til jordvettreglene fra Fylkesmannen i Telemark og krever at politikere og andre som skal ta avgjørelser i samfunnet leser reglene og tar de på alvor.

Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Jordvern på dagsorden!

Årsmøtet i Telemark Bondelag er svært godt nøgd med dei ni jordvettreglane frå Fylkesmannen i Telemark.

Med desse reglane seier Fylkesmannen at vern av dyrka jord skal prioriterast høgt i samfunnsplanlegginga. Vi reknar med at politikarar, og andre som skal ta avgjerder i samfunnet les reglane, og tek dei på alvor. Vern av jord handlar om evna landet vårt skal ha til å syte for mat til sitt eige folk.

Det er enklare å ta vare på dei tre prosentane med disponibelt matjordareal vi har i Norge, framfor å måtte dyrke opp nytt.  Jordvern er samtidig den enklaste måten å unngå redusert norsk matproduksjon på. Vi har eit nasjonalt mål om å auke matproduksjonen med éin prosent kvart år fram mot 2030, til det treng vi faktisk to millionar nye dekar med jordbruksjord.

Jordbruksareal i drift gir oss opne og velpleidde landskap, og fører med seg bulyst og gode opplevingar. Dette er openbert eit godt grunnlag for turisme i heile Norge, òg.

Det bør vere ein nullvisjon for nedbygging av matjord. For å styrke jordvernet enda meir bør ein flytte behandlinga av jordvernsaker frå kommunen til Fylkesmannen.

Jordvettreglane oppmodar oss til å reflektere over og vere bevisste det faktum at dyrka jord er ein knapp ressurs som mennesket er heilt avhengig av. Denne ressursen er heller ikkje fornybar om den vert bygd ned. Jordvettreglane finnast her.

Telemark er først ute med sine jordvettreglar. Dei er ni vegvisarar for godt jordvern som må bli følgt i all samfunnsplanlegging.

Årsmøtet Telemark Bondelag 17. mars 2018.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere