Norge må skape verdier fremfor å legge asfalt!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Telemark Bondelag har sitt årsmøtet på Bø hotell 17-18 mars. På agendaen fredag var åpent temamøte med foredrag ved Christan Anton Smedshaug. Han sier at Norge må fokusere mindre på vei og mer på verdiskaping.

Den gode samtalen starter raskt i bondelaget, fv. Einar Frogner, Knut Haugland og Per Arne Hoppestad.

Telemark Bondelag er godt i gang med sitt årsmøte, og kveldens deltakere fikk høre et engasjerende foredrag som Smedshaug hadde kalt "Politikk, penger og produksjon". Han startet med å poengtere at det i Norge i dag eksisterer en dårlig teknoligforståelse. Vi må ta inn over oss de mulighetene som finnes og som vil komme. Det er store muligheter for landbruket. Bønder kan ha låvetaket fullt av strøm og kjøre bilen på egen energi.

Smedshaug forteller om et landbruk i krise i vesten, mens i Norge går det bra. Takket være velfungerende ordninger har vi den beste jorbrukspolitkken i verden. Denne politikken må ikke endres nå, det er legitimt å se til feks Danmark og ta inn at frislipp og storbrukspolitkk ikke er løsningen. Volum gir ikke penger i kassa, det er når det er balanse i markedet at man tjener penger.

Smedshaug mener at Norge ikke har forutsett befolkningsveksten og dermed har bommet fullstendig på planleggingen av samfunnet. Det investeres i bolig fremfor industri, som har gitt et stort investeringsetterslep.

Så var det vegene da. Smedshaug mener det er hårreisende den investeringen som gjøres i Norge på veier. Vi må skape verdier fremfor å legge asfalt sier han og poengterer at noen av disse milliardene kunne blitt brukt til investeringer i jordbruket.

Etter foredraget var det åpent for debatt og flere grep muligheten til å kommentere og stille spørsmål. Diskusjonen fortsetter nok videre inn i årmøtemiddagen.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere