Velkommen til nettverkseminar

Målet er å gi et skogsosialt og faglig påfyll til deg som er ny skogeier, odelsjente, skogstudent eller bare interessert i skog. Det er alltid nyttig å bli kjent med andre som driver med det samme og så kan det jo være riktig trivelig i tillegg!

Du trenger ikke være medlem av KiS for å delta.

Det er plass til 45 deltakere og det er første til mølla som gjelder. Vi har fått tilskudd fra flere hold så deltakeravgiften er på bare 500,- kr med overnatting i dobbeltrom. For enkeltrom må du betale 250,- kr ekstra.

Informasjon/program