Mykje folk på Open gard

Av Bergit Li,
  • Tips en venn om denne siden

I helga blei det gjennomført 5 open gard arrangement i Telemark i eit flott sommarver. Arrangørane melder om vellykka arrangement med mange aktivitetar og godt matsal. I helga var det Open gard på Gvarv, Notodden, Skien, Drangedal og Sannidal. Førre helga hadde Bamble sitt arrangement, og totalt har desse arrangementa hatt om lag 3500 små og store på besøk.

Mer om Jordbrukets krav 2019

Årets krav har en såkalt ramme på 1920 millioner kroner. Økte budsjettmidler utgjør 1360 mill, økte målpriser 249 mill mens resten er ledige midler og virkning av jordbruksfradrag. Andre grupper er ventet en inntektsøkning på kr 20 000, mens landbruket krever økt inntektsmulighet på 31 000. Dette er i tråd med formuleringene i regjeringsplattformen om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Et moderat krav som styrker Telemarkslandbruket!

Kravet som jordbruket har levert ved årets jordbruksforhandlinger er et moderat krav, godt tilpasset utfordringene og mulighetene for landbruket i Telemark, og i tråd med de prioriteringer Telemark Bondelag gav ved innspill til årets jordbruks forhandlinger, - sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Kampen mot hønsehirse

Det ble delt mye god og nyttig informasjon på møtet om hønsehirse i går, 25. april. De som møtte fikk noen verktøy med seg i kofferten for å kunne bekjempe ugraset som ses på som det tredje verste i verden.

Styrk landbruksutdanningen, god agronomi gir økt matproduksjon

Det er behov for å styrke kunnskapen om jord og agronomi. En slik styrking må skje ved at det utdannes flere med høy reell kunnskap, om jord og jordkultur. Effektene av en slik styrking vil være økt selvforsyning og lavere utslipp av skadelige klimagasser.

LANDart Gjerdrum

Vi er opptatt av hvem som eier jorda!

Konsesjonsloven skal sørge for at samfunnets langsiktige behov blir ivaretatt, og tar hensyn til det beste for miljø, bosetting, allmenne naturverninteresser, utbygging og framtidige generasjoners behov. Vern av jordbruksarealene ivaretas gjennom jordloven.

Velg norsk mat!

Felles for norske landbruksprodukter er at de er produsert med liten bruk av plantevernmidler og liten bruk av medisiner i husdyrholdet. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder lavt forbruk av antibiotika til husdyr. Det gjør at det er trygt å spise norsk mat.

Hønsehirse er verdens 3. verste ugras!

Hønsehirse er i rask spredning og finnes nå mange steder i Sør-Norge, deriblant Telemark. Den er vanskelig å bekjempe, men det finnes viktige tiltak som må settes i gang på rett tid. Telemark Bondelag og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark inviterer til informasjonsmøte om hønsehirse.

Nå må kornproduksjonen løftes!

Fylkesleder Aslak Snarteland la vekt på bedre økonomi for kornbonden og stimulere til mer grasproduksjon i fjellbygdene i sitt innlegg til representantskapet i dag.

Engasjement og valg

Få endringer i fylkesstyret og stort engasjement på debattene i Telemark Bondelag sitt årsmøte.

Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag ble kåret til årets lokallag 2018. Utnevnelsen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 22.-23. mars. Gjerpen og Solum Bondelag mottar prisen 2.året på rad.

Vi spiser ikke gress!

Årsmøtets temaforedrag om forbrukerholdninger ble holdt av Dag Henning Reksnes, direktør i Matprat. Møtet var åpent for alle og drøyt 40 personer deltok.

Våre samarbeidspartnere