Bønder er som folk flest og mange vil derfor en eller annen gang oppleve at de selv eller noen i nærheten sliter med psykiske plager.

Møtene arrangeres på Kongsberg 14.10. kl. 19:30 i Felleskjøpets lokaler og på Gol 21.10 kl. 19:30 i NLR sine nye lokaler.

Program