Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland innledet med å beskrive det mangfoldige Telemarksjordbruket. I fylket vårt er det alle produksjoner og svært varierende produksjonsvilkår. Med ca 1500 foretak er landbruket en viktig næring i fylket.  Snarteland understreket at Telemark Bondelag ønsker å fortsette med den gode dialogen med stortingsrepresentantene fra Telemark og at landbruk skal stå høyt på dagsorden i tiden framover.

Snarteland hadde så gleden av å overrekke stortingsrepresentantene et spennende utvalg lokalmat fra Telemark og trakk spesielt fram Nome vgs avdeling Søve som en viktig samarbeidspartner for Telemark Bondelag og deres rolle som rekrutteringsarena til landbruket.