Tema som blir belyst: Korleis rekne ut kva ei maskin kostar i drift. Finansiering. Leigekjøring. Maskinsamarbeid. m m.

Program for temakvelden.

Temakvelden er støtta økonomisk av Telemark fylkeskommune.

Påmelding til Telemark Bondelag innan fredag 27. november, e-post telemark@bondelaget.no eller sms 47618312 (Bergit Li). Enkel servering. Kurspris 300 kr.