Vi ventar vi i det lengste med avgjere kursstaden.
Med andre ord vil tidlege påmeldingar vere med på å påverke val av kursstad.
Påmeldingsfrist: 2. september.
Sjå meir på heimesida til NLRØ.

For spørsmål eller påmelding;- ta kontakt med Dagfinn Ystad
Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, 
Mobil: +4746816848
E-post: dagfinn.ystad@nlr.no