Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag fokuserte i sitt innlegg på dyrevelferd. Han la blant annet vekt på at landbruket må bli bedre til å informere om alle tiltak som gjøres i næringa for å bedre dyrevelferden. Han understreket og at slikt informasjonsarbeid bør starte i barnehage og skole.

Snarteland tok også opp situasjonen for fruktnæringa. Fra Telemark rapporteres det om god frukthøst, og med svært god kvalitet på avlinga. Likevel er det utfordrende å få levert norsk vare i dagligvarebutikken, fordi det importeres store mengder frukt, f. eks. epler av sorten Pink Lady. Dette er veldig uheldig og må få et større fokus.