Over hele verden er det kamp om jordressursene. Hvordan påvirker eierskapet til jord verdens matproduksjon?

Søsknene Solvor og Ole-Einar Småkasin arvet gården i Hjartdal etter at foreldrene omkom i en flyulykke da de var små, men har møtt sterk motstand mot å dele eiendommen mellom seg. Etter lang tids kamp har de nå fått gjennomslag for deling av eiendommen, etter at Landbruks- og matdepartementet gjorde om på Fylkesmannen sitt vedtak om å ikke akseptere deling.

Men kan oppsplitting av slike eiendommer svekke norsk landbruk? Ordfører i Hjartdal Bengt Halvar Odden, Hanne Alstrup Velure (H) og tidligere landbruks- og matminister Terje Riis-Johannessen diskuterer lokale konsekvenser av nasjonal politikk i Hjartdal-saken. Innledning ved Helge Nymoen.  Debatten blir ledet av Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen. Det blir og presentasjon av Nationens prislønte reportasjeserie «Kven skal eige jorda».

Debatten finner sted i foredragsteltet til Møt landbruket lørdag kl 15.00.