Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

Eidanger Bondelag arrangerer kurs i varme arbeider lørdag 3. mars på Eidanger menighetshus. Kurset starter kl 09.00 og varer i 7,5 time. Det blir enkel servering.

Kurspris er 1500 kr for medlemmer og 1800 kr for ikke medlemmer.

Påmelding til Svein Jonassen tlf 957 33 842

Påmeldingsfrist: 25. februar