God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.

Gvarv; mandag 6. februar på Landbrukets Hus
Vinje; Onsdag 8. februar på Vinjehuset

Mer informasjon/påmelding.