Før kursdagen må deltakarane ha gjennomgått eit nettbasert forkurs som tek 1-4 timar.

Kurslærar er Inge Midtveit, spesialveterinær Animalia.

Påmelding innan 18. mai til Telemark Bondelag, e-post telemark@bondelaget.no.

Program / informasjon om kurset.