Klimaendringer og selvforsyning

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Sannsynlige konsekvenser av et endret klima vil være lengre perioder med høy varme i kombinasjon med lite nedbør, men også perioder med langvarig nedbør. Mer intenst og kraftig regnvær med fare for oversvømmelse, blir sannsynliggjort som konsekvens av endringer i klima. For bonden, enten man er det i Norge eller et annet sted i verden, vil det være viktig å bremse klimaendringene mest mulig.

Norges Bondelag har sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngått en avtale med regjeringen om et samlet kutt i klimagassutslipp fram mot 2030 på 5 mill. tonn CO2 ekvivalenter. Det er mer enn jordbrukssektorens årlige samlede klimagassutslipp. Det er en ambisiøs og nødvendig avtale. Samtidig er dette en avtale som legger til grunn Stortingets mål om økt norsk selvforsyning og et landbruk over hele landet.

I en verden som vil trenge 60 % mer mat de neste 30 årene, er det viktig at hvert land utnytter sine naturgitte rammebetingelser for matproduksjon. Landbruket i Norge er mangslungent, og vi kan produsere en rekke matråvarer. En av produksjonene vi har absolutt best naturgitte forutsetninger for, er kjøtt fra drøvtyggere som lam og storfe. Svært store areal i Norge er ikke egnet til annet enn grasproduksjon, som igjen utnyttes av drøvtyggemagene til produksjon av kjøtt. Telemark Bondelag mener at disse ressursene må utnyttes, fremfor å importere kjøtt produsert på andre lands ressursgrunnlag.

Kjøtt vil være en nødvendig del av framtidig norsk selvforsyning. Verdens grasarealer og drøvtyggerne vil være helt nødvendig hvis vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Samtidig er det nødvendig å produsere kjøtt på en måte som fører til mindre klimautslipp. Telemark Bondelag er glad for at landbruket har startet den jobben.

Norsk landbruk byr på produkter som muliggjør et allsidig kosthold. Telemark Bondelag mener kjøtt er en naturlig del av et balansert kosthold, sammen med kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær. Spis norsk, spis sesong, spis opp!


På vegne av styret i Telemark Bondelag.

Aslak Snarteland
Leder

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Samlet listetoppene i Telemark og Vestfold

Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.

Våre samarbeidspartnere