Bondelagets Servicekontor AS arrangerer skattekursene. Kurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter, spesielt innen det som gjelder landbruksregnskap.

Foredragsholderen fra Norges Bondelag var i år Arnstein Tveito og Elise Midling-Hansen.

Noen av temaene som ble tatt opp:

  • Endringer i skatt og avgift for 2019
  • Aktuelle dommer og uttalelser
  • Skille mellom jordbruksinntekt og annen næring
  • Ny arvelov
  • Uføretrygd
  • Leasing – avtaler og eierskifte
  • Tidfesting av inntekter
  • Krav til dokumentasjon ve kjøp og salg
  • GRFS (God RegnskapsFørerSkikk)

Skattekurset er også en mulighet for ansatte på regnskapskontor å dele erfaringer med andre i fylket. 

Det er viktig at bønder har tilgang på gode tjenester innen regnskap og økonomisk rådgiving. Norges Bondelag har derfor samarbeidsavtaler med utvalgte regnskapskontor i hele landet.

Se oversikt over regnskapskontor i Telemark med bondelagsavtale.