Det var liv i leieren på Landbrukets hus i går. Medlemsverving er gøy når man er flere og fylkesstyremedlemmene i Telemark Bondelag stod på og ringte personer som vi tror kan tenke seg å bli med i det flotte laget vårt. Sammen er vi sterkere! Bondelaget jobber med å bedre vilkårene for landbruket hver eneste dag, samt å synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Derfor er Norges Bondelaget en organisasjon både for deg som aktiv bonde eller grunneier og for deg som har hjerte for norsk landbruk.  

Etter en kjapp felles samling og peptalk rundt medlemsfordeler og vervetips hev fylkesleder Aslak Snarteland og resten av den fremmøtte gjengen seg på telefonen. Her skulle det verves!

Alle rom på huset ble tatt i bruk! Her er Mikkel Aanderaa godt i gang med sin verveliste.

Det er ikke noe som er så hyggelig som å få et ja på en slik dag. Nye medlemmer ble ført opp på tavla. Ann Kristin Teksle viste seg å være en dreven verver.

Vi er stolte av å representere landets største organisasjon for bønder med 63000 medlemmer. Med bakgrunn i vår kjærlighet til norsk mat arbeider Bondelaget hardt for å bedre vilkårene for norske bønder og landbruk over hele landet, fremme felles saker og trygge bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

- Er ikke dette gode grunner til å bli med i Bondelaget, spurte Trude Flatland, fylkesstyremedlem fra Rauland.

Vi klarte det! Organisasjonssjef Jan Thorsen var strålende fornøyd med gjengens innsats.

13 nye medlemmer, her symbolisert med 13 gulrøtter!
I tillegg fikk vi mange navn på blokka som ville vite mer før de bestemmer seg. De tar vi kontakt med igjen.
f.v. Ann Kristin Teksle, Mikkel Aanderaa, Trude Flatland, Jan Thorsen og Turid Stalsberg. Aslak Snarteland og Knut Haugland hadde plikter som kallet og måtte forlate gjengen litt før målgang. Super innsats fra alle sammen!

Ikke blitt spurt og har du lyst til å bli medlem? Kontakt din lokallagsleder, ring fylkeskontoret eller meld deg inn her