Innspill til prosessen rundt nedtrapping av norsk melkeproduksjon

Av Turid Stalsberg,
 • Tips en venn om denne siden

TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte om nedtrapping av norsk melkeproduksjon.

Endring i WTO-avtalen fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Norge eksporterer i dag ca 10.000 tonn Jarlsbergost, tilsvarende 100 mill liter melk, med eksportstøtte. Melkeproduksjonen i Norge må derfor trolig reduseres med ca 100 mill liter.

Ved jordbruksforhandlingene i vår ble partene enige om å komme fram til en avtale om hvordan nedtrappinga av melkeproduksjonene skal ordnes innen 1. oktober 2019. I sluttprotokollen fra forhandlingene i vår står det: «Partene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk.»

TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, Sondre Aasan, leder i Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Marthine D. Unnerud, TINE fagrådgiver økonomi.

Tid: Onsdag 14. august kl 19.30
Sted: FK Bø

Aktuelle problemstillinger:

 • Hvor mye av nedskaleringa bør tas med utkjøpsordning og/eller forholdstall?
 • Hvor stor bør den statlige andelen være ved en utkjøpsordning?
 • Hvor høy pris bør en sette ved en utkjøpsordning?
 • Bør faglaga kreve å ta med ordningen med leiekvoter i forhandlingene?
 • Skal en ha differensierte statlige utkjøpspriser mellom kvoteregioner?
 • Skal en sette tak for hvor store volum som kan selges i hver kvoteregion?
 • Skal en differensiere redusert forholdstall mellom produsenter?
 • Skjerme noen produsentgrupper, for eksempel små bruk, for redusert forholdstall?
 • Forskjellige ordninger for ku og geit?
 • Hvordan bør hver enkelt melkeprodusent forberede seg på redusert produksjon?

 

Vel møtt!

Hilsen TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere