Innspill til prosessen rundt nedtrapping av norsk melkeproduksjon

Av Turid Stalsberg,
 • Tips en venn om denne siden

TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte om nedtrapping av norsk melkeproduksjon.

Endring i WTO-avtalen fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Norge eksporterer i dag ca 10.000 tonn Jarlsbergost, tilsvarende 100 mill liter melk, med eksportstøtte. Melkeproduksjonen i Norge må derfor trolig reduseres med ca 100 mill liter.

Ved jordbruksforhandlingene i vår ble partene enige om å komme fram til en avtale om hvordan nedtrappinga av melkeproduksjonene skal ordnes innen 1. oktober 2019. I sluttprotokollen fra forhandlingene i vår står det: «Partene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk.»

TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, Sondre Aasan, leder i Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Marthine D. Unnerud, TINE fagrådgiver økonomi.

Tid: Onsdag 14. august kl 19.30
Sted: FK Bø

Aktuelle problemstillinger:

 • Hvor mye av nedskaleringa bør tas med utkjøpsordning og/eller forholdstall?
 • Hvor stor bør den statlige andelen være ved en utkjøpsordning?
 • Hvor høy pris bør en sette ved en utkjøpsordning?
 • Bør faglaga kreve å ta med ordningen med leiekvoter i forhandlingene?
 • Skal en ha differensierte statlige utkjøpspriser mellom kvoteregioner?
 • Skal en sette tak for hvor store volum som kan selges i hver kvoteregion?
 • Skal en differensiere redusert forholdstall mellom produsenter?
 • Skjerme noen produsentgrupper, for eksempel små bruk, for redusert forholdstall?
 • Forskjellige ordninger for ku og geit?
 • Hvordan bør hver enkelt melkeprodusent forberede seg på redusert produksjon?

 

Vel møtt!

Hilsen TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Samlet listetoppene i Telemark og Vestfold

Onsdag 28. august møtte fylkespolitikere i Vestfold og Telemark til valgkamparrangement på Nortura sitt anlegg i Tønsberg. Programmet for dagen inneholdt omvisning fra nyslaktet gris til ferdig grillpølse, konkurranse der politikerne ble testet i grisens anatomi og til slutt landbrukspolitisk debatt med listetoppene.

God sommer!

Telemark Bondelag ønsker alle medlemmer, bønder og bondevenner en riktig god sommer! Kontoret er betjent igjen fra 5. august

signering av klimaavtale 210619

Ambisiøs og god avtale for klimaet!

- Bonden er den første som merker klimaendringene. Vi er derfor svært glade for at det er inngått en klimaavtale mellom bondeorganisasjonene og regjeringen, sier leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland.

Skal www.grontfagsenter.no bli en landbruksportal for Vestfold og Telemark?

Vestfoldlandbruket har hatt sin nettportal www.grontfagsenter.no siden 2001. I følge Google har over 100 000 unike brukere vært inne på portalen bare de siste 5 årene! Nå er det satt i gang et prosjekt for å se på om vi kan bli en landbruksportal for både Telemark og Vestfold fra nyttår. Landbruksorganisasjonene i fylket diskuterte dette sist uke og nå utfordres alle til å svare på noen spørsmål om din bruk og dine ønsker for landbruksportalen videre! Dine svar vil være viktig for utviklingen av landbruksportalen.

Vi vant kampen om pengene

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, kom til Bø Hotell tirsdag kveld. Drøyt 30 personer fikk høre hans betraktninger rundt årets jordbruksoppgjør.

Fagdag beitebruk

Bønder med storfe og/eller småfe inviteres til fagdag i beitebruk tirsdag 11. juni i Hjartdal. Lær mer om målretta beitebruk, Nofence og grasbasert melk- og kjøttproduksjon.

Våre samarbeidspartnere