Deltakerne får innblikk i hvordan et bioanlegg fungerer, og hva man må tenke på før man går i gang. I tillegg kommer leverandører av biokjeler.

Tirsdag 4. april kl 16:00 - 21:30
Oppmøte: Bø hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø i Telemark

Arrangør: Bioenergiprosjektet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold, fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder og Vestfold og Innovasjon Norge
Medarrangør: Bondelaget i Telemark, AT skog og Innovasjon Norge

Se vedlegg for program og påmelding. Påmelding innen 31. mars.