Fakta om hønsehirse
- Ettårig grasart med trevlerot
- Kun frøformering
- Kraftige buskingskudd
- Ofte rødfarget stengel ved basis
- Rødlig eller grønt aks
- Frø spirer ved 13-15 grader i jorda
- Spirer sent, men spirer hele sommeren
- Stort opptak av næringsstoffer
- Spres med maskiner, redskap, såvare, frøblandinger, dyr, fugler og vannveier

Åpent møte om hønsehirse
Torsdag 25. april kl 19.00
Solum Kirkestue, Klovholtvegen 51, Skien

 Agenda:

  • Innledning v/Trond Ballestad, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
  • Biologi og bekjemping v/ John Ingar Øverland, NLR Viken
  • Erfaringer fra Vestfold v/bonde Per Martin Lea
  • Kartlegging av områder med hønsehirse v/ Trond Ballestad