Fv: Einar Frogner (Norges Bondelag), Amund Johnsrud (Norges Bondelag, tidligere org.sjef i Telemark Bondelag, Bergit Li, Jan Thorsen (org.sjef i Telemark Bondelag) og Aslak Snarteland (Fylkesleder Telemark Bondelag).

Bergit ble hedret for sin lange og gode innsats og fikk utdelt æresmedlemskap i Telemark Bondelag til stående applaus. Hun har vært selve kjernen i fylkeslaget i mange år og det er flere organisasjonssjefer og fylkesledere som har hatt glede av hennes erfaring, kunnskap og måten hun har hatt full oversikt over organisasjonen på.

Tusen takk Bergit, vi håper du holder kontakten!