Telemark Bondelag har mange aktive lokallag, men Gjerpen og Solum skilte seg ut også for 2018 med høyt aktivitetsnivå og god informasjonsstrategi, spesielt på sosiale medier. Styret består av leder Johan Martin Tovslid, nestleder Cecilie Brask Findal, sekretær Marte Amlie, kasserer Helene Hoppestad, skolekontakt Marit Nordhov, HMS-kontakt og verveansvarlig Jon Magnus Hauen, styremedlem Maria Martinsen og 1. vara Martin Øverland.

Dette er et lokallag med et solid styre der flere er med å dra lasset. Aktivitetene og engasjementet fra dette lokallaget er stigende. Lederen har ved flere anledninger satt landbruket på dagsorden ved ytringer i sosiale medier eller avisintervjuer. Laget er svært gode på medlemspleie, arrangerer kurs, løfter fram damene i landbruket og har kanskje rekorden i antall gårdbesøk for barn. I tillegg er de svært proffe på sosiale medier og bruker den muligheten både til informasjon til medlemmene og til omdømmebygging til allmenheten. Sjekk ut FB-siden her!


Blide representanter for Gjerpen og Solum Bondelag. f.v: Jon Magnus Hauen, Johan Martin Tovslid, Marte Amlie og Maria Martinsen.

Vi gratulerer Gjerpen og Solum som årets lokallag 2018.