f.v: Ivar Gulseth, Johan Martin Tovslid, Nina Nærum og Helene Hoppestad

Telemark Bondelag har mange aktive lokallag, men Gjerpen og Solum skilte seg ut for 2017 med høyt aktivitetsnivå og god informasjonsstrategi, spesielt på sosiale medier.  Styret består av leder Johan Martin Tovslid, nestleder Cecilie Brask Findal, sekretær Marte Amlie, kasserer Marit Nordhov, HMS-kontakt Jon Magnus Hauen, verveansvarlig Maria Martinsen og 1. vara Martin Øverland.

Lokallaget står bak mange påfunn i løpet av året; bondepub 1. onsdag i måneden, åpen gård med 2000 besøkende, kurs i varme arbeider, studieringer, god innsats på storaksjonen i Oslo i mai, høstfest for medlemmer og familiemedlemmer med mer. Videre la lokallaget til rette for å arrangere Tryggere sammen i starten av 2018. Gjerpen og Solum har en engasjert leder og et aktivt styre. De har gjort seg bemerket på sosiale medier, deres Facebook-side er godt besøkt og viktige saker blir fremhevet på en proff måte. Ta en titt!

Vi gratulerer Gjerpen og Solum som årets lokallag 2017.