Gjerpen og Solum ble årets lokallag!

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Gjerpen og Solum Bondelag ble kåret til årets lokallag 2018. Utnevnelsen fant sted på Telemark Bondelag sitt årsmøte 22.-23. mars. Gjerpen og Solum Bondelag mottar prisen 2.året på rad.

Telemark Bondelag har mange aktive lokallag, men Gjerpen og Solum skilte seg ut også for 2018 med høyt aktivitetsnivå og god informasjonsstrategi, spesielt på sosiale medier. Styret består av leder Johan Martin Tovslid, nestleder Cecilie Brask Findal, sekretær Marte Amlie, kasserer Helene Hoppestad, skolekontakt Marit Nordhov, HMS-kontakt og verveansvarlig Jon Magnus Hauen, styremedlem Maria Martinsen og 1. vara Martin Øverland.

Dette er et lokallag med et solid styre der flere er med å dra lasset. Aktivitetene og engasjementet fra dette lokallaget er stigende. Lederen har ved flere anledninger satt landbruket på dagsorden ved ytringer i sosiale medier eller avisintervjuer. Laget er svært gode på medlemspleie, arrangerer kurs, løfter fram damene i landbruket og har kanskje rekorden i antall gårdbesøk for barn. I tillegg er de svært proffe på sosiale medier og bruker den muligheten både til informasjon til medlemmene og til omdømmebygging til allmenheten. Sjekk ut FB-siden her!


Blide representanter for Gjerpen og Solum Bondelag. f.v: Jon Magnus Hauen, Johan Martin Tovslid, Marte Amlie og Maria Martinsen.

Vi gratulerer Gjerpen og Solum som årets lokallag 2018.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere