Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Gjeninnfør beredskapslagring av korn!

Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer, at Stortinget vedtar å gjeninnføre beredskapslagring av mat- og fôrkorn.

Norge har økonomiske evner til å kjøpe seg ut av ulike utfordringer, men det er ikke gitt at landet kan kjøpe seg ut av en situasjon med knapphet på mat. Vårt behov for å importere en del råvarer vi ikke kan produsere selv, gjør oss sårbare i flere sammenhenger. Norge bør derfor ha beredskapslagring av kritiske råvarer mat- og fôrkorn.

I globalt perspektiv kan Norge virke som en ubetydelig matprodusent. Vår evne til matproduksjon betyr likevel mye for landets selvforsyning. Norge har i dag en selvforsyningsgrad på ca. 40 prosent. Det bør være i landets interesse å øke den i betydelig grad.

Det er estimert en befolkningsvekst på 3 mrd. i 2050. Denne veksten kommer i deler av verden der det og kan bli veldig redusert matproduksjon i fremtiden. Dette skjer på grunn av temperaturendringer, men og ved reduksjon av vannressursene.

Denne produksjonsnedgangen kan bli veldig dramatisk også for vesten og Norge. Her hjemme registreres det økende produksjonsutfordringer med store avlingsvariasjoner fra år til år. De siste 5 årene viser dette til fulle. Disse variasjonene vil mest sannsynlig vedvare. Det er derfor flere forhold som taler for beredskapslagring av korn.

Økonomisk sett for Norge, vil beredskapslager av korn vere en god innvestering. Det vil gi oss mer stabile priser på både matkorn og forkorn.

Norge hadde beredskapslager frem til 2003, for matkorn og såkorn. Norge har hatt beredskapslager for såkorn også etter 2003, med en delt finansiering fra stat og næring.

Uten beredskapslager for såkorn hadde det vært store problemer med å dekke etterspørselen etter såkorn i vekstsesongen 2018.

 

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.