Forventinger til ny landbruksminister

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Telemark Bondelag gratulerer Bård Hoksrud med vervet som ny landbruksminister. Fylkesleder Aslak Snarteland har forventninger til Hoksrud. - Eg har store forventningar til at Bård Hoksrud fylgjer opp dei politiske føringar som ligg i gjeldande jordbruksmelding, at han lyttar til faglaga i landbruket, og at han ser nødvendigheten av eit landbruk over heile landet fordelt på små og store bruk.

Vi har i dag fått ny landbruksminister i Norge, som leiar i Telemark Bondelag vil eg gratulere Bård Hoksrud med vervet.

Landbruket er for tida inne i ei svært krevjande tid, då vi er i ferd med å legge bak oss ein vekssesong der store delar av sør Norge har lidd av ekstrem tørke. Avgått statsråd Jon Georg Dale leverte ei avtale om krisepakke for landbruket i går saman med NB og NBS. Store delar av denne krisepakka er god, bortsett frå at kornproduksjon ikkje har fått nevneverdig ekstrahjelp utanom dei fastlagte satsane for avlingskade og dobling av taket for maks utbetaling.

Eg har store forventningar til at Bård Hoksrud  fylgjer opp dei politiske føringar som ligg i gjeldande  jordbruksmelding, at han lyttar til faglaga i landbruket, og at han ser nødvendigheten av eit landbruk over heile landet fordelt på små og store bruk. Vi skal nytte ressursane der dei ligg på best mogleg måte, for å produsere god, rein og trygg mat for landets befolkning.

Eg har og store forventningar til at den nye statsråden tar lærdom av den situasjonene vi har hatt i sumar, med ekstrem tørke, og hausten i fjor med alt for mykje nedbør.

Vi må nå rigge oss for ei framtid med noko meir uforutsigbare værtilhøve over store delar av jordkloden. Her må landet vårt ta ein mykje tydlegare posisjon for å trygge eigen matproduksjon, halde all dyrka mark i god hevd, auke sjølvforsyninga, framleis vært best  på dyrehelse, plantehelse og låg medisinbruk. Rett og slett ta i bruk dei fordelar Norge har med kald vinter, spreidde gardsbruk og relativt små driftseiningar.

 Med håp om eit konstruktivt samarbeid med statsråd Hoksrud!

 Aslak Snarteland , leiar Telemark Bondelag

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere