Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Telemark Fylkeskommune, Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Telemark Bondelag som inviterer til en åpen og gratis temadag om beitebruk.

11. juni 2019 – Hjartdal, Teleros (Hjartdalsvegen 792)

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 17:30 Målretta beitebruk, teori & utebefaring v/ Anders Lerberg Kopstad

17:30 – 18:15 Enkel servering

18:15 – 18:45 Målretta beitebruk, spørsmål og diskusjon

18:45 – 19:15 Erfaringer med Nofence v/ Eivind A Ungersness og Gunleik Mæland

19:15 – 20:00 Ordning ‘Grasbasert melk- og kjøttproduksjon’ v/ Torunn Riise Jackson, Debio-info

 

Hele programmet finner du her.

Påmelding: sondreaasan@hotmail.com innen 6. juni.