Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok enstemmig følgende uttalelse 17. mars 2018:

 

Vær bevisst på hva du spiser!

Dine valg når du handler matvarer er forbrukermakt. Telemark Bondelag mener du bør velge norsk dersom du bryr deg om hvordan maten du spiser blir produsert.

Det finnes mange flotte produkter fra norsk landbruk i dagligvarebutikkene. Spør etter det du eventuelt savner av norske produkt. Det er stor sannsynlighet for at det lar seg skaffe!

Antibiotikaresistens er en av de største utfordringene innen moderne medisin i dag. I mange år har det blitt forsket på overføring av resistente bakterier fra dyr til mennesker i bl. a. kjøttvarer. Antibiotikaresistens er et globalt problem, og det er behov for internasjonalt samarbeid hvis verdenssamfunnet skal kunne møte utfordringen.

Norge er blant landa i verden med lavest antibiotikaforbruk i husdyrproduksjonen, i tillegg til at forbruket av plantevernmidler er svært lavt. Dette er fortrinn ved norsk matproduksjon som du som forbruker bør ha kunnskap om når du foretar dine valg.

Norsk mat er trygg å spise. Bløtkokt egg fra norsk eggproduksjon er et eksempel på den «luksus» som du som forbruker trygt kan unne deg. Årsaken er at norske egg er frie for salmonellabakterier. Svært mange andre land har en salmonellastatus i eggproduksjon som gjør bløtkokte egg til et risikoprodukt. 

Telemark Bondelag mener det er mange gode grunner til å «gå for» norsk når du handler matvarer. Én viktig grunn er at norske matvarer blir produsert på en måte, og under forhold som gjør at de er svært trygge å spise. Det er en kvalitet som mange land ikke er forunt å ha! Så derfor; velg norsk når det er mulig!

Årsmøte i Telemark Bondelag 17. mars 2018.