Aslak Snarteland, leder i Telemark Bondelag.

Forrige tirsdag la jordbruket fram et krav ved årets jordbruksforhandlinger på 1920 millioner kroner. Kravet fra jordbruket har en innretning som svarer godt på de utfordringene landbruket står overfor, ikke minst i Telemark. Staten har lagt fram et tilbud med ei ramme på 1 milliard kroner.

  • Når vi vet at det kreves 890 millioner kroner bare for å kompensere for økte kostnader det neste året, så skaper Statens tilbud et krevende utgangspunkt for årets jordbruksforhandlinger, sier Snarteland.

Kravet fra jordbruket la til rette for en inntektsøkning for bonden på 31 000 kr. pr. årsverk. Det vil redusere inntektsavstanden til andre grupper i samfunnet. Samtidig la jordbruket i sitt krav opp til styrking av mindre og mellomstore gardsbruk gjennom flere strukturgrep.

  • Regjeringen erkjenner at inntektsnivået må heves, men jeg hadde forventet at Regjeringen i langt større grad hadde kommet jordbruket i møte på både inntektsavstand og det at landbruket i Norge består av et mangfold av gardsbruk, uttaler lederen av Telemark Bondelag.  

Snarteland gir og uttrykk for at tilbudet ikke gir rom for et løft i kornøkonomien. Han understreker at det er uheldig, ikke minst med tanke på graden av norsk selvforsyning.

Om tilbudet er grunnlag godt nok for å gå i forhandlinger, vil jordbruket ta stilling til etter en grundig gjennomgang av tilbudet.