Stemmer avgis, fylkesleder Aslak Snarteland gjenvelges enstemmig.

Aslak Snarteland takket årsmøtet for tillitten og starter på sitt tredje år som fylkesleder. «Jeg går inn for oppgaven med liv og lyst» sa han og uttrykte at det betyr mye å fortsette videre med det laget som har virket nå ett år. Snarteland rettet også en stor takk og ros til fylkeskontoret for godt samarbeid.

Fylkesstyret for Telemark Bondelag består av:

Fylkesleder: Aslak Snarteland
Nestleder: Ann Kristin Teksle
Styremedlemmer: Hege Gonsholt, Knut Haugland og Per Arne Hoppestad
1. vara: Trude Flatland
2. vara: Erik Dahl
3. vara: Gunleik Mæland