På samlinga vil du møte nestleiar i Norges Bondelag, Brita Skallerud, og leiar i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. Mariann Andersen og Ole Chr Hallesby frå Gårdsråd har fokus på kva som passar for oss og for vårt bruk. Prostdiakonen i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, om å ta vare på kvarandre. Marita Bruun frå Fylkesmannen og Per Næs, Innvoasjon Norge kjem også. Kjem du?

Program/informasjon om samlinga.

Påmeldingsfrist er 4. februar. Samlinga er støtta økonomisk av Telemark fylkeskommune. Velkommen!