Nome videregående skole har 450 elever og ca 100 ansatte fordelt på to avdelinger - Søve og Lunde.

Naturbruk på Søve har utdanningstilbud innenfor hestefag, hovslagerfag, jordbruks- og husdyrfag, skogbruksfag, friluftsliv, samt anleggsgartnerfag. Skolens øvrige tilbud innenfor yrkesfag er: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, samt Teknikk og industriell produksjon. Skolen tilbyr også mulighet for studiekompetanse.

Fra 1. august 2019 er det ledig 100% midlertidig stilling med undervisning i naturbruksfag, fortrinnsvis husdyrfag, plantedyrking og driftsforvaltning.

Fra 1. august til 31. desember 2019 er det ledig 60% vikariat med undervisning i naturbruksfag, fortrinnsvis husdyrfag og plantedyrking.

Fra 1. august 2019 er det ledig 40% fast stilling med undervisning i naturbruksfag, fortrinnsvis husdyrfag og plantedyrking.

Les mer om stillingene og søk på:

https://www.telemark.no/Fylkeskommunen/Ledige-stillinger