Engasjement og valg

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Få endringer i fylkesstyret og stort engasjement på debattene i Telemark Bondelag sitt årsmøte.

På årsmøtet til Telemark Bondelag 23. mars ble det god temperatur på debattene. På programmet var det sak om organisasjonsprosessen i Norges Bondelag og organsiering av fylkeslagene. Det skulle stemmes over hva utsendingene fra Telemark Bondelag skal melde inn til årsmøtet i Norges Bondelag i juni. Verken fylkesstyret eller lokallaga er samstemte i denne saken. Flertallet i årsmøtet ønsket å utsette prosessen til 2020.

Fra Norges Bondelag var styremedlem Einar Frogner tilstede. Han holdt et engasjerende innlegg om bondelagets påvirkningskraft, et klimavennlig landbruk, kanaliseringspolitikken, melkekvoter mm. Etterpå meldte flere delegater og gjester seg på debatten.

         

Det er alltid hyggelig med hilsener fra gjester. Flere benyttet anledningen, både fredag og lørdag. Ellen Margrethe Garn fra Telemark Bygdekvinnelag takket for et godt samarbeid med Telemark Bondelag og Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag benyttet anledningen til å framsnakke mulighetene i et felles fylkeslag.

   

Aslak Snarteland ble gjenvalgt som leder av Telemark Bondelag med et overveldende flertall. Det ble gjenvalg på de fleste styremedlemmer bortsett fra Ann Kristin Teksle som takket nei til gjenvalg for ny periode. Årsmøtet valgte enstemmig Erik Dahl fra Stathelle som nytt styremedlem.

Aslak Snarteland takket årsmøtet for tilliten og starter på sitt femte år som fylkesleder.

Ann Kristin Teksle fikk blomster og en stor takk fra styret og fylkeskontoret.

 

Fylkesstyret for Telemark Bondelag består av:

Fylkesleder: Aslak Snarteland
Nestleder: Hege Gonsholt
Styremedlemmer: Knut Haugland, Trude Flatland og Erik Dahl
1. vara: Mikkel Aanderaa
2. vara: Anne Birgitte Riis-Johansen
3. vara: Jon Midtbø

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere