Snarteland la blant annet vekt på at kvoteordningen i melkeproduksjon er et effektivt verktøy for produksjonsregulering, og at et kvotesystem bør vurderes som en løsning også for andre produksjoner. Lederen i Telemark Bondelag ga videre klart uttrykk for at ordningen med kjøp/salg og leie av kvote i melkeproduksjon er tappende og belastende for næringa.

Snarteland understreket at det må på plass overgangsordninger som vil føre til at den som har produksjonsrettigheter for melk, også må eie disse rettighetene.
Behovet for å få etablert et eget verdiskapingsprogram i geitenæringa var og et av de temaene som Aslak Snarteland tok opp i sitt innlegg.