Følgjande uttale blei vedtatt av styret i Telemark Bondelag 27. september 2016:

Årets Dyrsku’ i Seljord ble en festforestilling over tre dager, -  verdig en 150 åring! En stor takk går til Dyrsku’n Arrangement AS og alle de frivillige som bidro til at det hele ble så vellykket.

Dyrsku’n har alltid vært en arena som har vist fremskrittene i norsk landbruk. Helt fra den tid hvor utstillingen var et reint fesjå til nåtiden, hvor Dyrsku’n synliggjør siste nytt innenfor husdyravl, dyrkingsteknikk og mekanisering. Dyrsku’n er selvsagt mye mer enn det, men fortsatt er husdyr og landbruk ryggrad ved arrangementet. Telemark Bondelag er svært tilfreds med de signaler som har kommet fra ledelsen ved Dyrsku’n Arrangement AS, om at landbruk og utviklingen i landbruket skal være sentralt element ved Dyrsku’n i tida som kommer.

Dyrsku’n viser og på en god måte det mangfold som preger norsk landbruk. Norsk landbruk er produsenten som leverer mange tonn råstoff til Tine, Nortura, Felleskjøpet, og til andre mottakere av produkter fra landbruket. Norsk landbruk er og produsenten som foredler råstoff fra egen produksjon på garden til ferdig produkt for salg. Mangfoldet er og bonden som produserer økologisk, eller som baserer sin produksjon av melk på gamle storferaser. Produksjonen på en del norske gardsbruk er og tjenester til mennesker som har noen ekstra utfordringer. Dette mangfoldet finner vi på Dyrsku’n, og det er med på å gjøre Dyrsku’n til en spennende arena for mennesker langt utenfor landbruksnæringa.

Skal norsk landbruk bevare mangfoldet, og skal norsk landbruk levere på sitt samfunnsoppdrag; å skaffe høyest mulig selvforsyning av mat som er rein og trygg å spise, - ja da må unge mennesker med kompetanse på landbruk og matproduksjon rekrutteres inn i næringa. Derfor er opprettholdelse og utvikling av kompetanse tilbud ved ulike typer undervisningsinstitusjoner, som f. eks Nome videregående skole avd. Søve svært viktig! En forutsetning for å få yngre mennesker til å velge landbruk og matproduksjon er at det gis muligheter for en anstendig betaling for jobben som skal gjøres. Bonden er egen næringsdrivende, og bonden må gis rammer som gjør det mulig å leve greit av det som produseres på gården. Å skape rammer for slike muligheter er jobb nr. én for Norges Bondelag. Telemark Bondelag har forventning om at norsk selvforsyning av matvarer og norsk matproduksjon blir en sentral del av den kommende valgkampen foran neste års stortingsvalg. Telemark Bondelag har og forventning om at det nye Stortinget som trer sammen neste høst vil prioritere norsk matproduksjon sterkere enn dagens Storting, og at denne produksjonen skal skje på et mangfold av gardsbruk spredt over hele landet. En slik prioritering vil gi Norge en robust matproduksjon! En gledelig bieffekt vil være et mangfoldig Dyrsku’ i Seljord!