Det store MATvalget

Av Turid Stalsberg,
  • Tips en venn om denne siden

Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, snakket for årsmøtet til Telemark Bondelag lørdag 17. mars. Tema var naturlig nok kommende behandling av jordbruksmelding og starten på jordbruksforhandlingene.

En engasjert Einar Frogner

Frogner gratulerte Telemark Bondelag med en god start på årsmøte med kjempeoppslag i Klassekampen om geiteproduksjon og en flott artikkel i Varden denne lørdagen. Telemark Bondelag virker å stå på god fot med media, det må dere fortsette med sa han.

Om regjeringens jordbruksmelding mener Frogner at den er gjennomsyret av ideologi og at hovedinteressen er å ta bort viktige landbrukspolitiske verktøy og angripe markedsordningene.

Markedsbalansering er en fordel for flere enn bonden sier han, også verdikjeden trenger markedsordningen. Kanaliseringspolitikken er også viktig, det er en grunnleggende og fornuftig politikk som må beholdes poengterte Frogner. Gras må ikke flyttes til den beste jorda. Vi må beholde målretta landbrukspolitiske virkemidler, slik får vi beholde og fremme landbruk i hele landet.

Frogner påpekte at regjeringa stadig benytter anledningen til å fortelle hvor godt det går med det norske landbruket, og de ser helst å ta æren for det. Men hvorfor går det så bra spør Frogner. Jo, vi har lav rente, prisøkning, markedsbalanse på gris og gode avlinger på korn på Østlandet. Likevel, bøndene på Vestlandet har ikke erfart den samme medgangen, noe som underbygger det faktum at det de to siste årene har blitt flytta penger fra små til store bruk.

Bondelagets ambisjoner i forkant av ny jordbruksavtale er å ha med alle bruk, struktur, inntektsutvikling og treffsikre virkemidler. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i 2015 å øke norsk andel fôr fra 75 % til 85 %. Det skal gjøres ved å øke andelen grovfôr, øke andelen norskprodusert råvare og øke bruken av beiteressursen. Dette er en langsiktig jobb og målet er å øke produksjonen av gras, samtidig som kornproduksjonen også skal økes. Begge deler er mulig mener Frogner.

Dette er et MATvalg sier Frogner. Landbruket må høyere på dagsorden. Konsekvensen av ulike retninger og valg må synliggjøres. Vi må fortsette jobben med kommunikasjon ved å ha en tydelig tone, tåle konflikt og få frem budskapet om at norsk landbruk er en verdi. Vi har de gode historiene, bruk den oppfordret Frogner.

Årets lokallag!

Gjerpen og Solum Bondelag kåres til årets lokallag i Telemark for en aktiv innsats i 2019. Vi gratulerer!

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Storfe

Klimaendringer og selvforsyning

De første som vil merke konsekvensene av et klima i endring er bøndene. Selv om et varmere klima kan skape en lengre vekstsesong i Norge, vil utfordringene knyttet til endringer i klima overskygge eventuelle nye muligheter.

Si din mening!

Nå er tida for å komme med innspill til årets jordbruksoppgjør. I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Kurs for samarbeidende regnskapskontor

Regnskapskontor med samarbeidsavtale med Bondelaget blir en gang i året invitert til skattekurs. Her blir de oppdatert på endringer som er viktig for landbrukskundene. I Telemark var 75 deltagere samlet på Straand Hotel i Vrådal 28. – 29. november.

Tillitsvalgte samlet i Vrådal

Telemark Bondelag holdt sitt ledermøte 22. – 23. november med lokale tillitsvalgte og gjester, i alt 43 hadde tatt turen til Straand Hotel i Vrådal.

Lær mer om grovfôr!

Utnyttelse av norske gras- og grovfôrressurser er et viktig satsingsområde. Grovfôret er i fokus og det har blitt gjort mye erfaringsbasert forskning de siste åra. Konklusjonene er blant annet at bondens økonomi kan styrkes gjennom mer og bedre grovfôr. Bli med på fagdag om grovfôr 2. oktober.

Våre samarbeidspartnere